๑๙ ต.ค. ๖๑ วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การเสวนาเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ และกิจกรรมคัดกรองภาวะสุขภาพอีกมากมาย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อานันทมหิดล และผู้ใช้บริการ ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อานันทมหิดล ๑๙ ต.ค. ๖๑
 • timeline 25611019 120527
 • timeline 25611019 120529
 • timeline 25611019 120530
 • timeline 25611019 120530 0
 • timeline 25611019 120532
 • timeline 25611019 120532 0
 • timeline 25611019 120534
 • timeline 25611019 120534 0
 • timeline 25611019 120535
 • timeline 25611019 120536
 • timeline 25611019 120537
 • timeline 25611019 120538
 • timeline 25611019 120538 1
 • timeline 25611019 120538 2
 • timeline 25611019 120539 0
 • timeline 25611019 120540
 • timeline 25611019 120541
 • timeline 25611019 120542
 • timeline 25611019 120543
 • timeline 25611019 120544
 • timeline 25611019 120545
 • timeline 25611019 120545 1
 • timeline 25611019 120546
 • timeline 25611019 120546 1
 • timeline 25611019 120547