๑๘ ต.ค. ๖๑ พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อานันทมหิดล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ในส่วนของ รพ.อานันทมหิดล โดยมีข้าราชการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อานันทมหิดล เมื่อ ๑๘ ต.ค. ๖๑
 • 660720111208
 • timeline 25611018 135822
 • timeline 25611018 135823
 • timeline 25611018 135825
 • timeline 25611018 135826
 • timeline 25611018 135827
 • timeline 25611018 135828
 • timeline 25611018 135829
 • timeline 25611018 135830
 • timeline 25611018 135831
 • timeline 25611018 135833
 • timeline 25611018 135834
 • timeline 25611018 135835
 • timeline 25611018 135836
 • timeline 25611018 135838
 • timeline 25611018 135839
 • timeline 25611018 135840
 • timeline 25611018 135841
 • timeline 25611018 135842
 • timeline 25611018 135843