๑๓ ต.ค.๖๑ พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา

พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร.ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๑
  • timeline 25611014 111009
  • timeline 25611014 111010
  • timeline 25611014 111010 0
  • timeline 25611014 111011
  • timeline 25611014 111012
  • timeline 25611014 111013
  • timeline 25611014 111013 0
  • timeline 25611014 111014