๑ พ.ย. ๖๑ พิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร.”

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร.” ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ในการนำสินค้าที่ไม่เกิดประโยชน์ภายในบ้าน มาหมุนเวียนจำหน่ายในราคาถูกเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ภายในงาน ผอ. รพ. อ.ป.ร. กรุณาแจกไข่ไก่และน้ำมันพืช จำนวน 150 ชุด ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ที่มาร่วมซื้อสินค้า โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี
 • timeline 25611101 151151
 • timeline 25611101 151156
 • timeline 25611101 151157
 • timeline 25611101 151159
 • timeline 25611101 151200
 • timeline 25611101 151202
 • timeline 25611101 151204
 • timeline 25611101 151206
 • timeline 25611101 151208
 • timeline 25611101 151210
 • timeline 25611101 151212
 • timeline 25611101 151213
 • timeline 25611101 151217
 • timeline 25611101 151218
 • timeline 25611101 151220
 • timeline 25611101 151222