ต้อนรับ รอง.จก.พบ.คณะในการเดินทางมาตรวจภูมิประเทศพื้นที่การฝึก

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะบริหาร รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ รอง จก.พบ. และคณะ ในการเดินทางมาตรวจภูมิประเทศพื้นที่การฝึก ใน จว.ลพบุรี ๒๔ ต.ค. ๖๑
 • timeline 25611025 115947
 • timeline 25611025 115949
 • timeline 25611025 115950
 • timeline 25611025 115952
 • timeline 25611025 115953
 • timeline 25611025 115954
 • timeline 25611025 115956
 • timeline 25611025 115957
 • timeline 25611025 115958
 • timeline 25611025 115959
 • timeline 25611025 120000
 • timeline 25611025 120001
 • timeline 25611025 120002
 • timeline 25611025 120004
 • timeline 25611025 120005
 • timeline 25611025 120006
 • timeline 25611025 120007
 • timeline 25611025 120008
 • timeline 25611025 120010
 • timeline 25611025 120011