คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ๒๑ ต.ค. 61

พล.ต สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ๒๑ ต.ค. ของทุกปี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ มีการให้บริการ ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน และอื่นๆ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการโดยไม่คิดมูลค่า โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกทันตกรรม รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๑
 • timeline 25611016 152598
 • timeline 25611016 152599
 • timeline 25611016 152600
 • timeline 25611016 152601
 • timeline 25611016 152602
 • timeline 25611016 152603
 • timeline 25611016 152604
 • timeline 25611016 152605
 • timeline 25611016 152605 1
 • timeline 25611016 152606
 • timeline 25611016 152607
 • timeline 25611016 152608
 • timeline 25611016 152609
 • timeline 25611016 152610
 • timeline 25611016 152612
 • timeline 25611016 152613
 • timeline 25611016 152614