๕ ก.ย. ๖๑ ร่วมใจทหารไทย ไร้พุง ลดโรค

พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมใจทหารไทย ไร้พุง ลดโรค เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังพล รพ.อานันทมหิดล มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อมุ่งสู่หน่วยทหารต้นแบบ “ไร้พุง ลดโรค” โดยมีคณะบริหาร ข้าราชการและลูกจ้างที่มีค่า BMI เกิน เข้าร่วมโครงการ ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๑
 • timeline 25610905 170018
 • timeline 25610905 170020
 • timeline 25610905 170021
 • timeline 25610905 170022
 • timeline 25610905 170023
 • timeline 25610905 170024
 • timeline 25610905 170025
 • timeline 25610905 170026
 • timeline 25610905 170027
 • timeline 25610905 170028
 • timeline 25610905 170029
 • timeline 25610905 170030
 • timeline 25610905 170030 0