๔ ก.ย.๖๑ ร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรฯ

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะบริหาร ร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น ในส่วนของกรมแพทย์ทหารบก โดยมี พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น ๒ เมื่อ ๔ ก.ย.๖๑
 • timeline 25610906 104304
 • timeline 25610906 104305
 • timeline 25610906 104306
 • timeline 25610906 104306 1
 • timeline 25610906 104306 2
 • timeline 25610906 104307
 • timeline 25610906 104309
 • timeline 25610906 104311
 • timeline 25610906 104312
 • timeline 25610906 104313
 • timeline 25610906 104314
 • timeline 25610906 104316
 • timeline 25610906 104316 0
 • timeline 25610906 104316 2
 • timeline 25610906 104318
 • timeline 25610906 104321
 • timeline 25610906 104322
 • timeline 25610906 104324
 • timeline 25610906 104324 0
 • timeline 25610906 104325
 • timeline 25610906 104327