๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ พิธีเปิดป้ายอาคารกองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ หลังใหม่

พ.อ. อำนวย เติมเกาะ ผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารกองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ หลังใหม่ โดยมี
พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๑ ณ กองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษหลังใหม่ ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  • timeline 25610915 004454
  • timeline 25610915 004456
  • timeline 25610915 004457
  • timeline 25610915 004458
  • timeline 25610915 004459
  • timeline 25610915 004501
  • timeline 25610915 004502
  • timeline 25610915 004503
  • timeline 25610915 004505