กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับบุตรพิเศษและครอบครัว

คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล และคณะแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับบุตรพิเศษและครอบครัวได้เรียนรู้สังคมภายนอกและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ และสร้างโอกาสการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุตรพิเศษด้วยกันและครอบครัว บุตรพิเศษจำนวน ๖ คน ครอบครัว ๑๒ คน และได้เชิญหน่วยทหารข้างเคียงในพื้นที่ จว ลพบุรี โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก จัดบุตรพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม บุตรพิเศษ จำนวน ๒ คน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์โบนันซ่าเขาใหญ่ และฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๑