“อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” ๒๒ ก.พ. ๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดลและคณะแม่บ้าน นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล รพ.อานันทมหิดล และหน่วยทหารข้างเคียงในพื้นที่ จว.ลพบุรี ดังนี้ นสศ, ศป,พล.ป,มทบ.13, ร.31,ศบบ,บน.2 จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและร่วมโครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อช่วยในการบำบัดบุตรที่มีความผิดปกติพิการทางร่างกาย การเคลื่อนไหวและอารมณ์ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคสมาธิสั้น เด็กออทิสติกโดยการใช้ม้าบำบัด เพื่อให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมปั้นดิน และการฝึกทำไข่เค็มดินสอพองเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและการฝึกสมาธิ เพื่อให้หน่วยทหารข้างเคียงได้นำข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการกระตุ้นพัฒนาการในด้านการทรงตัว การเคลื่อนไหว และสมาธิแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษในหน่วยนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ วัลภา ฟาร์ม จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๑
20180222 180223 0022 20180222 180223 0063 20180222 180223 0089 20180222 180223 0102
20180222 180223 0112 20180222 180223 0116 20180222 180223 0119 20180222 180223 0133
20180222 180223 0138 20180222 180223 0141 20180222 180223 0150 20180222 180223 0155
20180222 180223 0162 20180222 180223 0164 20180222 180223 0169 20180222 180223 0172
20180222 180223 0175 20180222 180223 0186 20180222 180223 0192 20180222 180223 0193
20180222 180223 0196 20180222 180223 0197 20180222 180223 0199 20180222 180223 0204
20180222 180223 0206 20180222 180223 0209 20180222 180223 0213 20180222 180223 0220
20180222 180223 0231 20180222 180223 0235 20180222 180223 0241 20180222 180223 0243
20180222 180223 0249 20180222 180223 0251 20180222 180223 0254 20180222 180223 0260
20180222 180223 0262 20180222 180223 0264 20180222 180223 0266 20180222 180223 0276
20180222 180223 0278 20180222 180223 0281 20180222 180223 0284 20180222 180223 0286
20180222 180223 0289 20180222 180223 0293 20180222 180223 0296 20180222 180223 0299