๒๘ ก.พ. ๖๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

พ.อ.ยุทธพล เทภาสิทธิ์ ผอ.กองอายุรกรรม รพ.อานันทมหิดล และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายเมธี เลขานุกิจ ผู้พิพากษาหัวศาล จว.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดดงน้อย อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๑
timeline 25610228 172436 timeline 25610228 172437 timeline 25610228 172438 timeline 25610228 172439
timeline 25610228 172440 timeline 25610228 172441 timeline 25610228 172441 0 timeline 25610228 172443
timeline 25610228 172444 timeline 25610228 172444 0 timeline 25610228 172446 timeline 25610228 172446 0
timeline 25610228 172457 timeline 25610228 172458 timeline 25610228 172458 0 timeline 25610228 172459
timeline 25610228 172500 timeline 25610228 172501