๒๖ ก.พ. ๖๑ โครงการจิตอาสาเลี้ยงผู้พิการซ้ำซ้อน

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล และคณะบริหาร ข้าราชการ รพ.อานันทมหิดล ร่วมโครงการจิตอาสานำก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวจำนวน ๒๐๐ ชาม ลูกชิ้น ขนมปังปิ้ง ไอศครีม และขนมต่างๆ เลี้ยงผู้พิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๖ ก.พ. ๖๑
DSC 0190 DSC 0191 DSC 0198 DSC 0202
DSC 0204 DSC 0208 DSC 0213 DSC 0214
DSC 0216 DSC 0218 DSC 0220 DSC 0221
DSC 0223 DSC 0228 DSC 0229 DSC 0232
DSC 0233 DSC 0234 DSC 0235 DSC 0236
DSC 0237 DSC 0242 DSC 0243 DSC 0246
DSC 0247 DSC 0248 DSC 0249 DSC 0252
DSC 0253 DSC 0255 DSC 0257 DSC 0261
DSC 0263 DSC 0264 DSC 0265 DSC 0268
DSC 0269 DSC 0271 DSC 0275 DSC 0277
DSC 0278 DSC 0285 DSC 0287 DSC 0290
DSC 0292 DSC 0293 DSC 0295 DSC 0297
DSC 0299 DSC 0300 DSC 0305 DSC 0306
DSC 0307 DSC 0308 DSC 0310 DSC 0311
DSC 0312 DSC 0313 DSC 0314 DSC 0317
DSC 0318 DSC 0321 DSC 0326 DSC 0330
DSC 0334 DSC 0337 DSC 0341 DSC 0343
DSC 0344 DSC 0345 DSC 0349 DSC 0351
DSC 0352 DSC 0354 DSC 0358 DSC 0369
DSC 0372