พิธีเปิดการปฐมนิเทศ การฝึกปฏิบัติงาน นรพ. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๑ วิชา (วทฉป.๔๑) 01/02/18

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ การฝึกปฏิบัติงาน นรพ. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๑ วิชา (วทฉป.๔๑) ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด โดยมี พ.อ.หญิงเบญญาพร ศรีหิรัญ ผอ.กพย.อ.ป.ร. คณะบริหารกองการพยาบาล และคณะจารย์จาก วพบ. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑ ก.พ. ๖๑
Start slideshow