พิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พ.อ.ประโมชย์ นกหุ่น รอง ผอ.รพ.อานันทมหิดล และคณะ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(โบราณสถาน) ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๑
timeline 25610218 215841 timeline 25610218 215843 timeline 25610218 215845 timeline 25610218 215846
timeline 25610218 215847 timeline 25610218 215849 timeline 25610218 215850 timeline 25610218 215851
timeline 25610218 215852 timeline 25610218 215853 timeline 25610218 215855 timeline 25610218 215856
timeline 25610218 215857 timeline 25610218 215858 timeline 25610218 215859 timeline 25610218 215900
timeline 25610218 215901 timeline 25610218 215903 timeline 25610218 215904