พิธีมอบใบประกาศนียบัตรมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังฯ

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๐ โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี จำนวน ๓๓ หน่วย ร่วมรับมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อานันทมหิดล เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๑
timeline 25610215 121611 timeline 25610215 121614 timeline 25610215 121616 timeline 25610215 121618
timeline 25610215 121620 timeline 25610215 121622 timeline 25610215 121624 timeline 25610215 121626
timeline 25610215 121628 timeline 25610215 121630 timeline 25610215 121632 timeline 25610215 121634
timeline 25610215 121636 timeline 25610215 121639 timeline 25610215 121641 timeline 25610215 121643