๒๖ ก.ค.๖๑ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต. ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้างและ ครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๖ ก.ค.๖๑
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26