๒๕ ก.ค.๖๑ โครงการปลูกต้นไม้พระเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๖๖ ต้น ในโครงการปลูกต้นไม้พระเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมมหามงคลพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ และพื้นที่โดยรอบ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๑
  • timeline 25610725 191801
  • timeline 25610725 191802
  • timeline 25610725 191803
  • timeline 25610725 191804
  • timeline 25610725 191804 0
  • timeline 25610725 191804 1
  • timeline 25610725 191804 2
  • timeline 25610725 191804 3
  • timeline 25610725 191804 4
  • timeline 25610725 191805
  • timeline 25610725 191806
  • timeline 25610725 191807
  • timeline 25610725 191808
  • timeline 25610725 191809
  • timeline 25610725 191809 1
  • timeline 25610725 191810
  • timeline 25610725 191812
  • timeline 25610725 191813
  • timeline 25610725 191814
  • timeline 25610725 191814 0
  • timeline 25610725 191816
  • timeline 25610725 191817
  • timeline 25610725 191818
  • timeline 25610725 191819
  • timeline 25610725 191819 0
  • timeline 25610725 191819 1