๒๕ ก.ค.๖๑ โครงการปลูกต้นไม้พระเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๖๖ ต้น ในโครงการปลูกต้นไม้พระเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมมหามงคลพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ และพื้นที่โดยรอบ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๕ ก.ค.๖๑
 • timeline 25610725 191801
 • timeline 25610725 191802
 • timeline 25610725 191803
 • timeline 25610725 191804
 • timeline 25610725 191804 0
 • timeline 25610725 191804 1
 • timeline 25610725 191804 2
 • timeline 25610725 191804 3
 • timeline 25610725 191804 4
 • timeline 25610725 191805
 • timeline 25610725 191806
 • timeline 25610725 191807
 • timeline 25610725 191808
 • timeline 25610725 191809
 • timeline 25610725 191809 1
 • timeline 25610725 191810
 • timeline 25610725 191812
 • timeline 25610725 191813
 • timeline 25610725 191814
 • timeline 25610725 191814 0
 • timeline 25610725 191816
 • timeline 25610725 191817
 • timeline 25610725 191818
 • timeline 25610725 191819
 • timeline 25610725 191819 0
 • timeline 25610725 191819 1