โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสู่ “Smart Army Hospital”

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสู่ “Smart Army Hospital” ให้การอบรมแก่บุคลากร รพ.อ.ป.ร. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน โดยมีคณะบริหาร และข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ที่มีความเสียงในด้านต่างร่วมพิธี ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๕ ก.ค.๖๑
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6.1
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12.1
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15