สายสัมพันธ์นางงามละโว้ ๑๒ ก.ค.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสตรี หัวหน้าหน่วยงาภาครัฐและ ชมรมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อ “ สายสัมพันธ์นางงามละโว้” โดยมี นายสุปกิต โพธิประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคุณจุรีพร โพธิประภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสตรีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและ ชมรมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ ร่วมงานเลี้ยง ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ. อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑
 • DSC 6327
 • DSC 6367
 • DSC 6411
 • DSC 6737
 • timeline 25610713 114936
 • timeline 25610713 114944
 • timeline 25610713 114945
 • timeline 25610713 115854
 • DSC 6985
 • timeline 25610713 115855
 • timeline 25610713 115856
 • timeline 25610713 115857
 • timeline 25610713 115857 0
 • timeline 25610713 115859
 • timeline 25610713 115859 0
 • timeline 25610713 115900
 • timeline 25610713 115901
 • timeline 25610713 115902
 • timeline 25610713 115903
 • timeline 25610713 115905
 • DSC 7004