พิธีประดับเครื่องหมายยศ ๑๒ ก.ค.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑
 • timeline 25610712 121337
 • timeline 25610712 121338
 • timeline 25610712 121339
 • timeline 25610712 121342
 • timeline 25610712 121343
 • timeline 25610712 121344
 • timeline 25610712 121345
 • timeline 25610712 121346
 • timeline 25610712 121346-1
 • timeline 25610712 121347
 • timeline 25610712 121347-1
 • timeline 25610712 121348
 • timeline 25610712 121350
 • timeline 25610712 121350-1
 • timeline 25610712 121351
 • timeline 25610712 121351 0
 • timeline 25610712 121352
 • timeline 25610712 121352-1
 • timeline 25610712 121353
 • timeline 25610712 121353-1
 • timeline 25610712 121353-2
 • timeline 25610712 121354
 • timeline 25610712 121354 0
 • timeline 25610712 121354-1
 • timeline 25610712 121354-2
 • timeline 25610712 121354-3
 • timeline 25610712 121355
 • timeline 25610712 121356
 • timeline 25610712 121356-1
 • timeline 25610712 121607
 • timeline 25610712 121608
 • timeline 25610712 121609