พิธีทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์ และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๗ ก.ค.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล พร้อมด้วย คุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี ข้าราชการกำลังพล และครอบครัว รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๑
 • timeline 25610727 155328
 • timeline 25610727 155334
 • timeline 25610727 155339
 • timeline 25610727 155345
 • timeline 25610727 155405
 • timeline 25610727 155407
 • timeline 25610727 155409
 • timeline 25610727 155412
 • timeline 25610727 155416
 • timeline 25610727 155419
 • timeline 25610727 155428
 • timeline 25610727 155428 0
 • timeline 25610727 155430
 • timeline 25610727 155432
 • timeline 25610727 155435
 • timeline 25610727 155438
 • timeline 25610727 155440
 • timeline 25610727 155441
 • timeline 25610727 155442
 • timeline 25610727 155444