พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๑๑ ก.ค.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. คณะบริหาร รพ.อ.ป.ร. และหน.ส่วนราชการในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรีเป็นประธานในพิธี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๑
 • timeline 25610711 114329
 • timeline 25610711 114330
 • timeline 25610711 114331
 • timeline 25610711 114332
 • timeline 25610711 114333
 • timeline 25610711 114333-1
 • timeline 25610711 114334
 • timeline 25610711 114334-1
 • timeline 25610711 114335
 • timeline 25610711 114338
 • timeline 25610711 114339
 • timeline 25610711 114340
 • timeline 25610711 114340-1
 • timeline 25610711 114341
 • timeline 25610711 114341-2
 • timeline 25610711 114342
 • timeline 25610711 114345