กิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน

คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อานันทมหิดลและคณะแม่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน ของ รพ. อานันทมหิดล โดยมีครูพี่เลี้ยงเด็ก และเด็กจำนวน ๓๖ คน มีกิจกรรมสันทนาการ จับฉลาก และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๖๑
timeline 25610111 182605 timeline 25610111 182606 timeline 25610111 182607 timeline 25610111 182608
timeline 25610111 182609 timeline 25610111 182610 timeline 25610111 182611 timeline 25610111 182612
timeline 25610111 182613 timeline 25610111 182614 timeline 25610111 182615 timeline 25610111 182616
timeline 25610111 182617 timeline 25610111 182618 timeline 25610111 182619 timeline 25610111 182620
timeline 25610111 182622 timeline 25610111 182623 timeline 25610111 182624