๑๘ ม.ค. ๖๐ วันกองทัพไทย

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อม นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหารกองประจำการ รพ.อ.ป.ร. เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพบก (กองทัพไทย) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.พิบูลย์ มณีโชติ รอง ผบ.นสศ. เป็นประธาน ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๐
 • DSC 9124
 • DSC 9128
 • DSC 9148
 • DSC 9156
 • DSC 9212
 • DSC 9221
 • DSC 9236
 • DSC 9244
 • DSC 9252
 • DSC 9255
 • DSC 9258
 • DSC 9260
 • DSC 9270
 • DSC 9274
 • DSC 9275
 • DSC 9276
 • DSC 9277
 • DSC 9281
 • DSC 9282
 • DSC 9290
 • DSC 9296
 • DSC 9298
 • DSC 9306
 • DSC 9312
 • DSC 9333
 • DSC 9351
 • DSC 9357
 • DSC 9364
 • DSC 9373
 • DSC 9377
 • DSC 9381
 • DSC 9383
 • DSC 9404
 • DSC 9439