รับมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ รพ.อ.ป.ร.

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ รพ.อ.ป.ร.จากผู้มีจิตศรัทธาดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. คุณวิรัตน์ -คุณนงนุช เจริญรัตนกุล(ห้างเจริญรัตน์) จำนวน 500,000 บาท 2. ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล จำนวน 500,000บาท 3. คุณสุนีย์ เจริญรัตนกุล จำนวน 500,000บาท 4. คุณสุกิจ เจริญรัตนกุล จำนวน 500,000บาท เมื่อวันที่ 4 เม.ย.60
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4