พิธีประดับเครื่องหมายยศ นนส.เหล่าแพทย์รุ่นที่ ๒๐

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วยข้าราชการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้การต้อนรับ พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษา และปิดหลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารแพทย์ รุ่นทื ๒๐ (๑/๕๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๐ นาย ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อ ๒๗ เม.ย.๖๐
DSC 7034-1 timeline 20170427 171601 timeline 20170427 171607 timeline 20170427 171617
DSC 6892 DSC 6899 DSC 6905 DSC 6907
DSC 6908 DSC 6913 DSC 7016 DSC 6914
DSC 6920 DSC 6921 DSC 6924 DSC 6928
DSC 6930 DSC 6948 DSC 6951 DSC 6960
DSC 6964 DSC 6971 DSC 6976 DSC 6979
DSC 6981 DSC 6995 DSC 6999 DSC 7005
DSC 7014