"พ.อ.นาวี รักในศีล ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร.ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพีรำลึก ๗ ส.ค. พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมี หน.ส่วนราชการ ใน จว.ลพบุรีร่วมพิธิ ณ ศาลจังหวัดลพบุรี เมื่อ ๗ ก.ค.๖๐"