"พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๓๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายพิบูลสงคราม เมื่อ ๒ ส.ค.๖๐"