๑๐ ส.ค. ๖๐ พิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒? สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ สนามยิงปืน ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).