ผอ.รับรางวัล ๒๗ ส.ค. ๖๐

พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เข้ารับรางวัล "พิฆเนศวร" จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) รางวัลประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในงานประทานวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ จาก พล.อ. พิจิตร กุลละวาณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ประธานอำนวยการโครงการฯประธานพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).