9 มี.ค.60 วันไตโลก

"วันไตโลก" ภายใต้แนวคิด "อ้วนกลม ระทมไต" โดยหน่วยกองอายุรกรรม รพ.อ.ป.ร. วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฎ์

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).