27 มี.ค. 60 พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัวร่วมพิธี ณ วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๗ มี.ค. ๖๐
DSC_1891
DSC_1793
DSC_1797
DSC_1798
DSC_1809
DSC_1810
DSC_1811
DSC_1815
DSC_1817
DSC_1819
DSC_1825
DSC_1857
DSC_1858
DSC_1860
DSC_1864
DSC_1866
DSC_1868
DSC_1870
DSC_1871
DSC_1873
DSC_1876
DSC_1877
DSC_1878
DSC_1906