เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีทุพลภาพ

คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะ ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีทุพลภาพ ของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการเชิญเข้าร่วมโครงการอาชาบำบัดและ สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และความต้องการ ในการดำเนินชีวิต ของครอบครัวกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ในพื้นที่ จว.ลพบุรีและจว.ใกล้เคียง เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๐

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).