"พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย หน.นขต.รพ.อ.ป.ร. ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และชี้แจงกำลังพล ทุกวันพฤหัสบดี ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๔ พ.ย.๖๐"