ฝีกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน พ.ย.๖๐

รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีการฝีกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ประจำเดือน พ.ย.๖๐ เพื่อดำเนินตามโครงการเสริมสร้างและรักษาวินัยทหาร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. เข้ารับการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ณ สนาม ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๐

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).