พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร.เป็นประธานในพิธีสวดมนต์และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัว ร่วมพิธี ณ วัดป่าธรรมโสภณ อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๐
 • DSC 9802
 • DSC 9806
 • DSC 9807
 • DSC 9808
 • DSC 9813
 • DSC 9812
 • DSC 9815
 • DSC 9817
 • DSC 9822
 • DSC 9823
 • DSC 9824
 • DSC 9825
 • DSC 9827
 • DSC 9829
 • DSC 9830
 • DSC 9837
 • DSC 9838
 • DSC 9839
 • DSC 9841
 • DSC 9844
 • DSC 9847
 • DSC 9851
 • DSC 9852
 • DSC 9853
 • DSC 9854
 • DSC 9856
 • DSC 9859
 • DSC 9861
 • DSC 9862
 • DSC 9864
 • DSC 9865
 • DSC 9898
 • DSC 9901
 • DSC 9902