"พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. และคณะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งทางจังหวัดลพบุรีได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อแสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดย มี หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๐"