Up พิธีเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารสดใส ห่างไกลความพิการ Slideshow

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารสดใส ห่างไกลความพิการ โดยมี คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และประธานชมรมแม่บ้านจากหน่วยต่างๆในพื้นที่ลพบุรีเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดบุตรพิการและเมื่อเกิดปัญหาความพิการในครอบครับ ต้องได้รับการรักษา ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธ.ค.๖๐ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ ในแต่ละสาขา ให้กับ ผู้แทนชมรมแม่บ้านของแต่ละหน่วย ผู้แทนหน่วยระดับกองพัน ที่รับผิดชอเรื่อง กำลังพลและสวัสดิการ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก รพ.อ.ป.ร. และเครื่อข่าย CPU ในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๐

timeline_25601219_204602
timeline_25601219_204603
timeline_25601219_204604
timeline_25601219_204605
timeline_25601219_204607
timeline_25601219_204608
timeline_25601219_204609
timeline_25601219_204610
timeline_25601219_204611
timeline_25601219_204613
timeline_25601219_204614
timeline_25601219_204615
timeline_25601219_204616
timeline_25601219_204617
timeline_25601219_204618
timeline_25601219_204619
timeline_25601219_204620
timeline_25601219_204621
timeline_25601219_204622
timeline_25601219_204623

Total images: 20 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help