บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อแสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมและบริจาคโลหิต ณ บริเวณหน้าห้องมูลนิธิ รพ.อ.ป.ร. อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๐

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).