๘ ต.ค.๖๐ พิธีทอดกฐินและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้ พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เป็นเป็นประธานในพิธีทอดกฐินและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมี ข้าราชการสังกัด พบ. และหน่วยในพื้นที่ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธี ณ วัดท้าวอู่ทอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี เมื่อ ๘ ต.ค.๖๐

Created using jAlbum 10 and Expo (powered by Exposure).