๑๐ ต.ค. ๖๐ มอบเงินสงเคราะห์แก่บุพการีทุพพลภาพฯ

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะ มอบเงินสงเคราะห์แก่บุพการีทุพพลภาพ ของกำลังพล ทบ. สังกัด รพ.อ.ป.ร. ในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร.และ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวและกำลังพล รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๐ ต.ค.๖๐

timeline_25601010_133059
timeline_25601010_133056
timeline_25601010_133101
timeline_25601010_133102
timeline_25601010_133104
timeline_25601010_133105
 

timeline_25601010_133107
timeline_25601010_133108
timeline_25601010_133109
timeline_25601010_133110
timeline_25601010_133112
timeline_25601010_133113
 

timeline_25601010_133114
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan