Up ชักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลและรับผู้ป่วย Heat injury Slideshow

พล.ต.ชัชวาล บูณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะบริหาร เยี่ยมชมการ ชักซ้อมแผนการปฐมพยาบาลและรับผู้ป่วย Heat injury ตั้งแต่หน่วยฝึกทหารใหม่ คส.๔ จนถึง ห้องฉุกเฉิน รพ.อ.ป.ร. โดยจัดให้มีการซ้อมแผนการรักษาเมื่อผู้ป่วยมาถึง รพ.อ.ป.ร. ตามมาตรฐาน ของ พบ. โดยมี พ.อ.หญิงนรีรัตน์ ศรีเลณวัติ ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. เป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติ เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๐

timeline_25601012_112830
timeline_25601012_112832
timeline_25601012_112834
timeline_25601012_112836
timeline_25601012_112838
timeline_25601012_112840
timeline_25601012_112842
timeline_25601012_112844
timeline_25601012_112846
timeline_25601012_112847
timeline_25601012_112847_0
timeline_25601012_112849
timeline_25601012_112850
timeline_25601012_112853

Total images: 14 | Create web photo albums with Jalbum | Chameleon skin | Help