๖-๗ ก.ย. ๖๐ อบรม โครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญบริการเชิงรุกในชุมชนทหาร เพื่อเป็นการพัฒนาให้ อสม. มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งบริหารจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อสม. ในพื้นที่ หน่วยทหารใน จว. ลพบุรี เข้าร่วมอบรม ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๖ ก.ย.๖๐

timeline_25600906_154805
timeline_25600906_154807
timeline_25600906_154808
timeline_25600906_154809
timeline_25600906_154811
timeline_25600906_154812
 

timeline_25600906_154814
timeline_25600906_154815
timeline_25600906_154816
DSC_2726
DSC_2722
DSC_2709
 

timeline_25600906_154818
DSC_2751
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan