๖ ก.ย. ๖๐ มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตามโครงการจิตอาสา

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย. คุณสุมนต์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะ มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๕,๔๙๙ ดอก โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตามโครงการจิตอาสา. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากภาคเอกชน ส่วนราชการ และภาคประชาชน จาก ๒๖ หน่วยงาน รวมจำนวน ๒๐๘,๐๙๖ ดอก ณ ห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลพบุรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี เมื่อ ๖ ก.ย.๖๐

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox