พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการ และจริยธรรม

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการ และจริยธรรม เรื่อง "บริการด้วยหัวใจ" โดยมี ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๒-๒๓ ก.ค. ๖๐

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox