โครงการขี่จักรยานลดโลกร้อน เทิดพระเกียรติฯ

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานสีเขียว รพ.อ.ป.ร. จัดพิธีรับมอบจักรยาน จำนวน ๑๕๐ คันให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ตามโครงการขี่จักรยานลดโลกร้อน เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ๔ ธ.ค. ๕๙ โดยมี พล.ต นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธี ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20