อวยพรปีใหม่ผู้ว่าและผบ.ศอว.ศอพท.

พล.ต นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย ผอ.กอง และข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ จว.ลพบุรี ณ ศาลากลาง จว.ลพบุรี และ พล.ท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผบ.ศอว.ศอพท. ณ สนง.ศอว.ศอพท. เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙