ร่วมวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่๗๒๓

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๗:๐๐ น. ท่านพล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่๗๒๓ ครบรอบที่ ๓๒ ปี โดยมี พล.ต.ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผบ.กองพลทหารปืนใหญ่
 • DSC 5785
 • DSC 5699
 • DSC 5702
 • DSC 5704
 • DSC 5705
 • DSC 5708
 • DSC 5718
 • DSC 5719
 • DSC 5720
 • DSC 5721
 • DSC 5722
 • DSC 5723
 • DSC 5724
 • DSC 5726
 • DSC 5727
 • DSC 5728
 • DSC 5730
 • DSC 5733
 • DSC 5734
 • DSC 5735
 • DSC 5736
 • DSC 5737
 • DSC 5738
 • DSC 5739
 • DSC 5741
 • DSC 5742
 • DSC 5743
 • DSC 5744
 • DSC 5747
 • DSC 5748
 • DSC 5751
 • DSC 5752
 • DSC 5753
 • DSC 5754
 • DSC 5755
 • DSC 5762
 • DSC 5783
 • DSC 5784
 • 1
 • 2