พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙

พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสันติมรรค โดยมี พลเอกรณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร และภริยา คุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้านโรงพยาบาลอานันทมหิดล และคณะ ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธีในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 • DSC 1675
 • DSC 1638
 • DSC 1653
 • DSC 1658
 • DSC 1659
 • DSC 1661
 • DSC 1665
 • DSC 1657
 • DSC 1695
 • DSC 1707
 • DSC 1701
 • DSC 1705
 • DSC 1715
 • DSC 1720
 • DSC 1723
 • DSC 1725
 • DSC 1726
 • DSC 1730
 • DSC 1735
 • DSC 1737
 • DSC 1740
 • DSC 1742
 • DSC 1743
 • DSC 1744
 • DSC 1745
 • DSC 1750
 • DSC 1752
 • DSC 1753